JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรหน่วยงาน/ วิศวกรปฏิบัติการ
- ตรวจสอบวางแผนการทำงานของงานระบบวิศวกรรมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ควบคุมการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุ...

บริษัท อตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกับบริษัท
22 ส.ค. 62
2 . ช่างเทคนิค รับสมัครด่วน !
- ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร - ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - เตรียมความพร้อมสำหรั...

บริษัท อตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ