เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Shipping SupervisorUrgently Required !
1. ติดต่อประสานงาน ควบคุมดูแลการทำงานกับชิปปิ้ง 2. ติดต่อประสานงานกับกรมศุลกากรหรือหน่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านนำเข้า-ส่งออกได้เป็นอย่างดี 4. ตรวจสอบเอกสารที่...

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน n/g
18 ม.ค. 62
2 . Account Executive / Sales Executiveรับสมัครด่วน !
=> Account Executive 1. Positive style for professional sales activities 2. Proactive to find new opportunities and maintain old customers 3. Good at interpersonal relationship building 4. have ...

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
18 ม.ค. 62
3 . Customs Clearance Manager Urgently Required !
1. Handle and management the overall shipping operations. 2. Supervise and monitor shipping employees team. 3. Ensure quality training and support is provided to ensure all staff are able to identif...

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน n/g
18 ม.ค. 62
4 . Export ManagerUrgently Required !
1. Handle and management the overall export operations. 2. Supervise and monitor export employees team. 3. Manage all communication with export authorities for all required countries, especially Chi...

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน n/g
18 ม.ค. 62
5 . Import ManagerUrgently Required !
1. Handle and management the overall import operations. 2. Supervise and monitor import team. 3. Coordinate with Custom team. 4. Plan the most appropriate shipment routes in term of air freight, se...

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน n/g
18 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ