เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากร, การจ่ายค่าจ้างสวัสดิการ, การอบรมพัฒนาบุคลากร, การจัดการแรงงานสัมพันธ์ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งติ...

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 15,000
7 ธ.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. วางแผนอัตรากำลัง 2. การกำหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3. การกำหนดรูปแบบวิธีการจ้างงาน 4. การกำหนดรูปแบบการจัดเก็บประวัติพนักงาน 5. การบริหารค่าจ้าง,ค่าล่วงเวล...

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,000 -25,000+
7 ธ.ค. 61
3 . เซลล์รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ 2.ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า 3.ขายสินค้าและบริการ 4.รับผิดชอบด้านการเก็บเงิน 5.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7 ธ.ค. 61
4 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนกลยุทธ์การตลาด 2. วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3. วางแผนการบริหารการออกสินค้าใหม่สู่ตลาด 4. วางแผนงบประมาณประจำปี 5. วางแผนการบริหารบุคลากร

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ 2.ดูแลและเยี่ยมชมลูกค้าเก่า 3.ขายสินค้าและบริการ 4.รับผิดชอบในการเก็บหนี้ 5.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ