JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิต -ติดต่อประสานงาน แก้ไข้ปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า -งานระบบบริหารคุณภาพ ISO.16946

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมทีทีไอ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้า (สำนักงานสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และ ระบบไฟฟ้าทั้วไป

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ QC (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมทีทีไอ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
19 ส.ค. 62
5 . ล่ามญี่ปุ่น รับสมัครด่วน !
สื่อสารระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯ

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ