เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าทีมบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่ง : หัวหน้าทีมบัญชี 1.บันทึกบัญชี สอนและตรวจสอบการบันทึกบัญชี 2.ปิดงบการเงิน 3.ควบคุมทีมงาน วางแผนการทำงานของทีม 4.ให้คำปรึกษา และแนะแนวทางกับลูกค้า 5.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และลูกค้า ต...

บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
หัวหน้า 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ