JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชี 2.ทำบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้และภาษีต่างๆ 3.ปิดงบการเงิน 4.ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและลูกค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ