JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales & Marketing)
1.บริหาร ควบคุม แผนงานการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.ออกพบลูกค้าติดตามความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.Support ปัญหาลูกค้าตามแผนงาน 4.ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายโรงงานในการจัดทำตัวอย่างสินค้า 5.รักษ...

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . พนักงานจัดซื้อ
1. จัดซื้อสินค้าตามใบ PO/PR พร้อมทั้งติดตามสินค้าให้ส่งตามกำหนด 2. สรรหาผู้ขายรายใหม่ เปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *** ปฏิบัติงานวัน...

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ