เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ดูแลด้านความปลอดภัยของการทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง, ติดต่อ และทำ-ส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่ราชการตามกำหนดของทางราชการ ควบคุม ดูแล วางแผน จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ธ.ค. 61
2 . โฟร์แมนงานระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, ปรับอากาศ)
1. ดูแลงานระบบหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 2. ประสานงานกับผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบ

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ