เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales project (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ สุขภัณฑ์)
- นำเสนอสินค้า(สุขภัณฑ์)ของบริษัทเข้าโครงการต่างๆ - ติดต่อเจ้าของโครงการและบริษัทออกแบบ,ผู้รับเหมารายใหญ่/ราย ย่อย,วิศวกร,สถาปนิก,วิศวกรหน้างาน - ปิดการขายและดูแลเรื่องเก็บเงินจนจบโครงการ - ติดตา...

บริษัท พงศ์ชัยพัฒนา (1977) จำกัด (และกลุ่มบริษัทในเครือ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าน้ำมัน/ค่าเสี่อม+โทรศัพท์+คอม+ฯลฯ
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ