JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน
- ประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลงานต่างๆ ภายใต้กำหนดเวลาในแผนงาน เร่งรัดงานให้เสร็จตามกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงาน ให้เป็นไปตาม BOQ และระยะเวลา - ตรวจสอบ...

บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้าและสื่อสาร
1.คิดแบบประมาณราคาเพื่อเสนอราคา 2.เคลียแบบให้หน้างานเพื่อใช้ในการทำงาน 3.ประสานงานกับจัดซื้อเพื่อขอราคาวัสดุ 4.ตรวจสอบคุณภาพของงาน 5.ควบคุมงานหน้างานได้

บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
3 . โฟร์แมนควบคุมงานสถาปัตฯ
1.เข้าใจและเคลีร์ยแบบงานสถาปัต์ได้ดี 2.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ 3.สั่งการและควบคุมช่างให้ดำเนินงานไปตามเป้าหมายและได้คุณภาพ 4.สามารถเร่งรัดงานได้ 5.ถอดปริมาณงานสถาปัตย์เพื่อสั่งวัสดุและทำเบิกผู้รั...

บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบ
1. ติดต่อขอราคาสินค้ากับผู้ขายสินค้า พร้อมเปรียบเทียบราคา ก่อนสั่งซื้อ 2. ออกใบสั่งซื้อสินค้าตาม PR และ Part List ตรวจรับสินค้าที่มาส่ง 3. จัดทำรายงาน 4. ต่อรองราคา

บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
5 . วิศวกรสนาม
1.วางแผนงานก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างาน 2.จัดทำเบิกผลงานในแต่ละงวด 3.วางแผนการสั่งวัสดุต่างๆเข้าหน้างาน 4.คิดประมาณราคาและจัดทำงบประมาณในหน่วยงาน 5.จัดการและวางแผนบุคลากรในหน่อยงานที่รับผิดชอบให้ม...

บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ