JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader Production
- ควบคุมดูแลงานการผลิตให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติขั้นตอนตามที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงาน - วางแผนกำลังคน

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
2 . Production Supervisor
1 Control of Sealing&Packing 2 Working team for quality system and Internal Auditor. 3 Follow up company policy and objective.

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ