JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PRODUCTION / QC SUPERVISOR ( UHT )
ควบคุมดูแล การผลิตนมอัลมอนด์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ เวลาตามแผนงานที่กำหนด พร้อมทั้งควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน BRC และ ตามระเบียบ บริษัทฯ

บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นกับความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ในการทำงาน
14 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ