JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเล็บ,ต่อขนตา,นวด แว็กซ์ สปา ,ผู้เชียวชาญด้านผม ,ช่างผม (Barber Hairstylist)
-ช่างผมผู้ชาย,โกนหนวดเครา,ผู้ช่วยช่างผม ทำผมให้ผู้มารับบริการด้วยความเป็นมืออาชีพชำนาญการในด้านเส้นผม ตัด สระ ซอย ไดร์ ยืด ทำสี ไดร์ฟาร่าฯลฯ -ช่างต่อขนตา , ช่างเล็บ ,ช่างนวด แว็กซ์ สปก มีความชำนาญด้า...

Take Care Beauty Salon & Spa group
ไม่จำกัดจำนวน
เงินเดือน 10,000-40,000 บาทขึ้นไป
20 มี.ค. 62
2 . พนักงานต้อนรับ (Reception),Cashier, ลูกค้าสัมพันธ์
-ดูแล รับนัด จัดคิวลูกค้า และบริหารรอบบริการให้เนี๊ยบเป๊ะตลอดเวลา -ขวนขวาย รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำงาน -ทักทาย ให้ข้อมูล ดูแลใส่ใจลูกค้า และให้ความช่ว...

Take Care Beauty Salon & Spa group
เงินเดือน 15,000-20,000 + เงินพิเศษ (ตามความสามารถ)
20 มี.ค. 62
3 . Assistant Manager, Shop Manager
-เป็นตัวแทนเจ้าของ รับนโยบายมาบริหารสาขา บริหารลูกค้า บริหารลูกน้อง -ดูแลบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ ให้บรรลุตามเป้าหมาย -มองปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทาย มีสติ ไหวพริบ และชั้นเชิงในการรับมือกับปัญหา...

Take Care Beauty Salon & Spa group
เงินเดือน 25,000-40,000
20 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ