JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต และคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์และข้อกำหนด รายงานการตรวจสอบให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา วิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีป้องกันหากมีข้อร้องเรียนจากลู...

บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด Inter-Oceanic Resources Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต
รับผิดชอบ ควบคุมและ ตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่งเริ่มจนกระทั่งส่งมอบ สนองนโยบายบริษัท และนโยบายการผลิต จากผู้บังคับบัญชา ริ่เริ่ม คิดพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ กำกับควบคุมดูแลการทำงานของพน...

บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด Inter-Oceanic Resources Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
23 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ