JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
1.ตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต 2.บันทึกผลการตรวจสอบ 3.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 4.อื่นๆ

บริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62

บริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ