JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.คึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกในบริษัท เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมของบริษัท 2.กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด 3....

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.สรรหาพนักงานในส่วนสำนักงาน และโรงาน 2.คัดเลือกสัมภาษณ์งาน จัดทำสัญญาจ้าง 3.จัดทำทะเบียนพนักงาน 4.จัดทำแบบประเมินพนักงานทดลองงาน,ประเมินประจำปี 5.เอกสารประกันสังคม และเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ