JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Officer (นิคมไฮเทค อยุธยา)
- Check PR. Create PO. Price Negotiation with Supplier. - Find new vender, Approval of the Director Order over budget. - Create AP/Invoice , Authorization for new vender Good Receive Finish Good...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
3 . Design Engineer (นิคมฯ ไฮเทค อยุธยา)Urgently Required !
- Have knowledge of analysis. - Have knowledge in CAD / CAM programming. - Have knowledge in PARADIGM program.

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
4 . ER & Welfare Senior Supervisor (นิคมฯไฮเทค)
- Plan and organize activities to increase engagement level across the organization. - Initiate and able to drive internal engagement projects or activities to create understanding and partnership ac...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
5 . HRD Officer / Sr. Officer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค : อยุธยา)
- ดูแลระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำระบบ Certify ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ - จัดทำสื่อ VDO และ Multimedia เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ (E-Learning)

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
6 . Technology Development Engineer ( นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-พัฒนากระบวนการผลิต -พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต -ทดสอบ , วิเคราห์ ติดตามและสรุปผลการทดลอง -ติดต่อผู้ขาย เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัตถุดิบ

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าหน่วยงานตรวจรับสินค้า(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-รับผิดชอบในการดูแลการตรวจรับสินค้า -รวบรวมข้อมูล และรายงานปัญหา -ดูแลรักษารถยก(Forklifts) -ควบคุม ดูแลพนักงานที่รับผิดชอบ

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
8 . Production Manager (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-Implement and control the production schedule -Review and adjust the schedule where needed -Manage human and material resources to meet production targets -Analyze production and quality control t...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
9 . Production Control Order Planning Officer (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-รับผิดชอบดูแลวางแผนการรับ ORDER ตามกำลังการผลิต -ประสานงานกับ Sale Co. -ตอบรับคำสั่งซื้อหรือการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อต่างๆ -ดูแลและตรวจ Check รายละเอียดในการตอบ PO -Up Date งาน Movement ของ Order ...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
10 . Purchasing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย -การซื้อสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ -การติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ -งานสั่งซื้อสินค้าเร่งด่วน, ไม่มี Forecast และงาน Short Lead time -สรุปรายงาน SAMPLE TEST, ติดตามเอกสาร TE...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
11 . Engineer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา)
- Customer complaint 8D problem solving method - Customer Audit corrective action - Customer quality job, Leader & Management assign

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000
23 ส.ค. 62
12 . Technician (นิคมฯ ไฮเทค อยุธยา)
-Support Line แก้ปัญหางานเบื้องต้นในกระบวนการผลิต Drill -ติดตามและรายงานปัญหาในไลน์การผลิต

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
13 . Manufacturing Instruction Engineer(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ตรวจสอบการ Design ของลูกค้า - Modification ก่อนเริ่มการผลิต - ออกเอกสารใบกำกับงาน Manufacturing Instruction Sheet และ ECN สำหรับงานใหม่และงานที่ต้องทำการแก้ไข - กำหนดกระบวนการผลิต และความสามารถใ...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
14 . DI/Waste Water Treatment Supervisor (ผู้ควบคุม ดูแล ระบบน้ำ) นิคมฯไฮเทค
1. Control the water system that goes into production. 2. Control wastewater system. And wastewater treatment systems 3. Plan, coordinate, coordinate With both internal and external agencies on wate...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (นิคมฯ ไฮเทค จ.อยุธยา)
- รับผิดชอบงานด้านระเบียบวินัยภายในบริษัทฯ - รับผิดชอบเรื่องงานการสื่อสารภายในบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
16 . Programmer (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์สารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ - ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ - ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบงาน และให้คำแนะนำการใช้ระบบ

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
17 . Production Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
18 . พนักงานขับรถผู้บริหาร / รับ-ส่งลูกค้า VIP (นิคมฯ ลาดกระบัง)Urgently Required !
ขับรถรับ -ส่งผู้บริหาร และ ลูกค้า VIP ตามที่ได้รับมอบหมาย รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
19 . Production Supervisor (นิคมฯไฮเทค อยุธยา)Urgently Required !
- Supervise production to achieve production targets. - Supervise the production to quality. And reduce the work to the quality of the production. - Supervise the number of personnel in line with pr...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
20 . Maintenance Foreman (นิคมฯไฮเทค อยุธยา)
ดูแลส่วนงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1.ซ่อมบำรุงและ Support หน่วยงานต่างๆ 2.ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
21 . Facility Supervisor/Engineer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยา)Urgently Required !
1.ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ(ผชร.) หรือผชร.อาวุโส(ผอส.) 2.จัดเตรียมเอกสาร และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งกรมอนุรักษ์พลังงาน 3.บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน 4.วิเคราะห์ผลเสนอมาตราการประหยัดพลังงาน ฯลฯ ...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
22 . Production Control Staff (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา)
- ดูแลควบคุมเรื่อง Process Lead Time ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลการวางแผนและ Monitor งานในสายการผลิต - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิต

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
23 . Programmer (นิคมฯ ไฮเทค, อยุธยา)Urgently Required !
-Train users to use new applications. -Ability to work with SAP. -Develop Application Testing, System Testing Concept, and/or Software Testing Methodologies. -Develop and perform test scenarios, te...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ