เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Analysis Sr.StaffUrgently Required !
1. ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 2. วางแผน และเตรียมการปฏิบัติงานประจำวัน 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โลหะมีค่า และ วิเคราะห์น้ำเสีย 4. จำทำเอกสารที่เก...

Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 61
2 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำสาขา ชลบุรี-บ่อวิน)Urgently Required !
- ขับรถให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น - ส่งของให้กับลูกค้า ตามแผนงาน - ส่งเอกสาร งานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท - รายงานการใช้น้ำมันในการทำงานประจำเดือน - ดูแล รักษา ตรวจสอบ รถส่งของบริษัทฯ และรายงานประจำเ...

Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ติดต่อสอบถาม(O81-7216812)
14 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ