เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย(กรุงเทพฯ)
นำเสนอขายสินค้ารวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ขยายฐานลูกค้า และ เยี่ยมลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำสรุปและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ม.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดส.-อา.)

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ม.ค. 61
3 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
- ซ่อมบำรุงรักษาเครืองจักร/อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆตามแผน PM - ซ่อมบำรุงเครืองจักร/อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆตามเอกสารแจ้งซ่อม - รายงานปัญหา สาเหตุ การชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ พร้อมทั้...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 อัตรา (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ม.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต
1.รวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน 2.คีย์ข้อมูลการผลิตลงในโปรแกรม ERP : AX 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานข้อมูลการผลิตประจำวัน 5.จัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ISO9001:2008 6.งา...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท/เดือน
17 ม.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- จัดซื้อ/จัดหา วัตถดิบ Spare part หรืออุปกรณ์ต่างๆตามนโยบายองค์กร และหาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ - ติดตามสินค้า ให้เข้าทันตามกำหนดและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ - จัดทำรายงาน KPI และรายงานอื่นๆตามมอบหม...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท/เดือน
17 ม.ค. 61
6 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
- รับผิดชอบควบคุม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานวิศวกรรมทั่วไป ก่อสร้าง ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงาน และงานก่อสร้างต่อเติม ทั่วไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ม.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
1. ขายสินค้าชุครัวอุตสาหากรรม(DKS) 2. ติดต่อโครงการต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บ้าน คอนโด เพื่อขายสินค้า 3. เพิ่มลูกค้ารายใหม่ ขยายฐานลูกค้า 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 5.สามารถว...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลงกัน
17 ม.ค. 61
8 . พนักงานขาย (ภาคใต้ตอนบน)
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล ประสานงานลูกค้า บริษัทฯ ( พื้นที่รับผิดชอบ : เขตภาคใต้ตอนบน )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ม.ค. 61
9 . วิศวกรการผลิต (IE)
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ร่วมพิจารณานำเสนอการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ม.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส(สรรหว่าจ้าง/สวัสดิ่การและแรงงานสัมพันธ์)
1. สรรหาพนักงาน ตามนโยบายบริษัทฯ 2. วิเคราะห์ตำแหน่งงาน จัดทำแผนสรรหา และสรุปผลสรรหา 3. การประเมินผลพนักงาน 4. งานสวัสดิการ รับผิดชอบจัดทำและ เบิกจ่ายสวัสดิการ ประกันสังคม 5. จัดทำรายงานประจำเดื...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ