JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งานกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
21 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/Draftman
1. ดูแลงานเขียนแบบProducer, งาน outlet ตามข้อมูลของวิศวกรรม หรือผู้ว่าจ้าง

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนผลิต
1.รวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน 2.คีย์ข้อมูลการผลิตลงในโปรแกรม ERP : AX 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานข้อมูลการผลิตประจำวัน 5.จัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง 6.งานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท/เดือน
21 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
- จัดซื้อ/จัดหา วัตถดิบ Spare part หรืออุปกรณ์ต่างๆตามนโยบายองค์กร และหาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ - ติดตามสินค้า ให้เข้าทันตามกำหนดและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ - จัดทำรายงาน KPI และรายงานอื่นๆตามมอบหม...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
5 . Key Account Sales / พนักงานขายอาวุโส (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด)
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อความเข้าใจ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกัน
21 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 ก.พ. 62
7 . วิศวกรวางแผนการผลิต/วิศวกรการผลิต
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ร่วมพิจารณานำเสนอการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
21 ก.พ. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ