JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเชื่อมสแตนเลส
- เชื่อมงานสแตนเลส ประกอบชิ้นส่วนให้เข้ากันเป็นชิ้นงาน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . ช่างผู้ควบคุม CNC Spinning
- ทำโปรแกรมโดยอ้างอิงกับข้อมูล SPEC ให้ถูกต้อง - ปรับตั้ง SET UP ROBOT - ปรับตั้งเครื่องและเเม่พิมพ์ SET UP งาน ควบคุมด้านเทคนิคทั้งระบบ - คอยควบคุมเครื่อง แก้ไขปัญหางานระหว่างผลิต ลดเวลาสูญเสียเพื...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งานกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
รับผิดชอบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดเตรียมและดูแลเอกสารฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลสนับสนุนงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าได้ถูกต้องตามประเภทสินค้า จำนวนสินค้า สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และรับสินค้าเข้าตามเวลาที่กำหนด - จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนดถูกต...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า)
- งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น เครื่องจักร ไฟฟ้า ประประ หรืออื่นๆ ในโรงงาน และสำนักงาน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนผลิต
1.รวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน 2.คีย์ข้อมูลการผลิตลงในโปรแกรม ERP : AX 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานข้อมูลการผลิตประจำวัน 5.จัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง 6.งานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท/เดือน
22 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
- จัดซื้อ/จัดหา วัตถดิบ Spare part หรืออุปกรณ์ต่างๆตามนโยบายองค์กร และหาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ - ติดตามสินค้า ให้เข้าทันตามกำหนดและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ - จัดทำรายงาน KPI และรายงานอื่นๆตามมอบหม...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
9 . Key Account Sales / พนักงานขายอาวุโส (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด)
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อความเข้าใจ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกัน
22 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ