JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.ธุรการ(เลขานุการ) / เจ้าหน้าที่พิมพ์ผล / Document Control
1.จัดเตรียมเอกสารสำคัญของบริษัท และเป็น Document Control (ตามมาตรฐาน ISO9001:2015) 2.จัดเตรียม CV 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร 4.เคลียร์เงินสดย่อย 5.Coppy Scan เอกสาร 6.บันทึกข้อมูล...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา + ตามความสามารถ + ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ยินดีรับ นศ.จบใหม่)
ตำแหน่งบัญชีทรัพย์สิน - บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ถาวรในโปรแกรม SAP และจัดทำแฟ้มเอกสารทรัพย์สิน - ติดรหัสทรัพย์สิน และลงพื้นที่ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี - ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือน - ดูแลการเบิกจ่...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม-ภาคสนาม (สัตหีบ-กทม.), ผู้ตรวจประเมินระบบ / เจ้าหน้าที่LABรับสมัครด่วน !
ประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสาขาระยอง - งานศึกษาโครงการต่าง ๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน (EIA) - งานติดต...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . นักวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม (SA) / Programmer (ยินดีรับ นศ.จบใหม่)รับสมัครด่วน !
Programmer - เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายด้วยภาษา PHP , C#.Net - ใช้งานระบบฐานข้อมูล MySQL,SQL Server SA - เก็บ Requirement จัดทำเอกสารสำหรับระบบ สรุปการประชุม - ออกแบบ Software Userinterfac...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน วุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ค่าวิชาชีพ
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร /เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
งานพัฒนาบุคลากร 1.วางกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับผู้บริหารสายทรัพยากรมนุษย์ 2.กำหนดรูปแบบกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 3.ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงานใน...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ