JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
1.   จัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านแผนกไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเสร็จตรงตามแผนงาน 2. ดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี 3. จัดงานและมอบหมายงานประจำวันให้เจ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโยธา
1. วางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. วางแผนและควบคุมโครงการกำหนดเวลา 3. ควบคุมและจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและติดตามการ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-เขียนแบบ,ออกแบบ เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร,สินค้าสำเร็จรูปและวิธีการทำงาน รวมถึงติดตามงานและดูแลงานจะจบกระบวนการ -ออกแบบงานprojectต่างๆ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ Safety -รู้ระบบ ISO และแบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม -อิ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ