เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (โซนภาคตะวันออก)
- งานด้านบริการลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ประจำสาขาต่างๆ อาทิ การให้ข้อมูล การรับชำระเบี้ยประกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น - งานด้านธุรการเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่กู้กรมธรรม์ Retention
-ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการโน้มน้าวกลุ่มลูกค้าที่มีความประสงค์ยกเลิกกรมธรรม์ ให้ถือกรมธรรม์ต่อ -รีพอร์ทสรุปข้อมูล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายช่องทางธนาคาร (Bancassurance Specialist - สัญญาจ้าง)
- ฝึกสอน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมงานขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้พนักงานขายของทางธนาคารได้ - ให้ความรู้ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแก่พนักงานขายของธนาคารได้ - สามาร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ส่วนการตลาดประกันชีวิตหมู่
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการประกันหมู่แก่ผู้มุ่งหวัง (ลูกค้า/ตัวแทน/โบรกเกอร์) - รับข้อมูลประกอบการทำใบเสนอราคา - ติดตามผลการเสนอราคา - ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ทำประกันหมู่ในความรับผิดชอบขอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
19 มี.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้างรายปี)
- บริการลงโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆใน Smartphone, Tablet และ Notebook ทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลและตอบคำถามทางเพจ Facebook, Website และ Line

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน
19 มี.ค. 61
6 . Call center (รับเรื่องร้องเรียนผู้เอาประกัน)
1. พิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขข้อร้องเรียนที่ผู้เอาประกันได้ร้องเรรียนต่อบริษัท 2. เสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญาที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนของผู้เอาประกัน 3. ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
7 . QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales
1.ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Telesales 2.ตรวจสอบและวิเคราะห์ไฟล์เสียงให้ถูกต้องตามกฎของบริษัทและคปภ. 3.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
8 . Mobile Application Developer
• Researches, designs and advocates new technologies, architectures, and security products. • Contribute to the others team by sharing knowledge of applications and infrastructure.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
19 มี.ค. 61
9 . พยาบาลพิจารณาสินไหม/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
- พิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทนมรณกรรม สุขภาพ - พิจารณาเสนออนุมัติจ่ายสินไหม - สรุปความเห็นเสนอเคสบอกล้างสัญญา เคสปฏิเสธ หรือเคสที่มีปัญหา - สามารถทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถามของลูกค้าได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
19 มี.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่ส่วนคดี
- พิจารณาคดี ร่างสำนวนคดี - จัดเตรียมเอกสารให้กับทนายเพื่อนำไปใช้ในศาล - แปลเอกสารทางกฎหมายอังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
11 . Java Programmer
1. ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification 3. ออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดข้อมูล 4. เขียนและพัฒนาระบบโปรแกรมให้มีมาตรฐาน และถูกต้องตาม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
12 . Accounting System
• เป็นทีมตัวแทนของกลุ่มบัญชีและการเงินเพื่อเข้าร่วมพัฒนาระบบ NGIS /ERP/ SAP / Oracle ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานทางธุรกิจของกลุ่ม บัญชีการเงิน, สร้างระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม • รวบรวมความ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
13 . Software Configuration
1. Application/IT System Release & Deployment. 2. Communicate end user related to System Change/Rollout/System Outage/System failure 3. Coordinate relevant stakeholder on meeting to explore/assess i...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
15 . ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า) สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก / สำนักงานสาขาอาคารบางนา
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมแอร์อาคาร บำรุงรักษาอุปกรณ์ ดูแลการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ภายในอาคาร ภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
19 มี.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่บริการกรมธรรม์ (ส่วนสนับสนุนประกันชีวิตหมู่)
รับผิดชอบจัดการข้อมูลผู้เอาประกันภัย พิจารณาและอนุมัติรับประกันผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์และเคสไม่ตรวจสุขภาพ พร้อมจัดทำกรมธรรม์ บันทึกแนบท้าย เอกสารประกอบกรมธรรม์ เอกสารวางบิล รวมถึงการติด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
17 . Senior Staff :IT Service Support / IT Helpdesk Management
o Service Request Management o Service Desk Management - Act as first tier of IT services. Request fulfillment by coordinating and carrying out the activities and processes (Service Request Receive,...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
18 . Call center
1. รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ 2. พิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขข้อร้องเรียนที่ผู้เอาประกันได้ร้องเรียนต่อบริษัท 3. บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้า...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่เทคนิคพัฒนาและสนับสนุนระบบปฏิบัติการ
ส่วนเทคนิคพัฒนาและสนับสนุนระบบปฏิบัติการรับประกันชีวิตรายบุคคล - เขียน Business Requirement เพื่อพัฒนาระบบ - แก้ไขระบบงาน Hardware และ Software เบื้องต้น - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ส...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ปฏิบัติงานจัดการเงิน และบริหารเงินของบริษัท - จัดทำงบประมาณการกระแสเงินสด ทั้งด้านรับ-จ่ายล่วงหน้า - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับผู้ใช้งาน และธนาคารเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านระบบ Internet Banking - วิ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายผลประโยชน์ตัวแทน 2. เรียกคืนผลประโยชน์ กรณีบริษัทปฏิเสธไม่รับประกัน ระดับ หน่วย ศูนย์ ภาค 3. ตรวจสอบการโอนเคสเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ 4. ปรับปรุงเบี้ยประกันระดับหน่วยในก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
22 . Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
19 มี.ค. 61
23 . Telesale พนักงานขายทางโทรศัพท์ **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก**รับสมัครด่วน !
Telesales: - ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ - เป็นงานประจำนั่งทำงานในออฟฟิศทุกวัน - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. / เข้าทำงา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำเริ่มต้น 10,000 + เบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการ (ไม่มีเพดานค่าจ้าง)
19 มี.ค. 61
24 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ, ข้อมูลทางด้านการเงินและบัญชี, การบริหารและการปฏิบัติงานของสาขา - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
25 . พนักงานบันทึกข้อมูล (สัญญาจ้างรายปี)
- คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่าง ๆ - ประสานงาน และดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน
19 มี.ค. 61
26 . เจ้าหน้าที่วิชาการ
- เขียนบทความวิชาการและพัฒนาสื่อการสอนต่างๆ ให้เกิดองค์ความรู้ - ดำเนินการการเรียบเรียงตำรา บทความ แปลบทความ และงานวิจัย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
19 มี.ค. 61
27 . เจ้าหน้าที่บัญชี Payroll (**รับเฉพาะ เพศชายเท่านั้น**)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนให้เป็นหมวดหมู่ 2. นำเข้าข้อมูล เตรียมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารตามระดับ ดังนี้ 2.1 พนักงานและผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 2.2 ผู้บร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
28 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย (ส่วนส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย)
- พิจารณาและดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ทุจริต – สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา กรณีฝ่ายขายทุจริต กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสาขาตามระเบียบว่าด้วยสาขาเครื่อข่ายดูแลสิทธิประโ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
29 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 61
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ