JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales and Product Specialist
- รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ทีมขาย - ทำการตลาดเชิงรุก สำรวจตลาด พัฒนาหาโอกาสสร้างตลาดการขาย - จัดอบรมภายใน / ภายนอกบริษัทฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - สนุบสนุนทีมขายและทีมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย (เขตเหนือ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการขาย - ควบคุมดูแลทีมขายให้ปฏิบัติงานตามแผนการขาย - ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและจัดการปัญหาในการทำงานให้กับผู้แทนขาย - รวบรวมข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 62
3 . Service Technician
- ตรวจเชคเครื่องมือแพทย์ - ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ - จัดเตรียมสินค้า จัดเตรียมอะไหล่ - เช็คสต็อกสินค้าอะไหล่ - ส่งรายงานการตรวจเชคเครื่องมือ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 62
4 . Sales Executive (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม - ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ - ให้การบริการหลังการขาย ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
5 . Product Specialist เครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย - ฝึกอบรมผู้แทนขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในตัวสินค้า จนสามารถปฏิบัติงานได้ - ให้การสนับสนุนผู้แทนขายในรายละเอียดของสินค้า หรือในเทคโนโลยีขั้นสูง - ออกเยี่ยม...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
6 . พนักงานติดรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าขึ้นรถตามคำแนะนำของพนักงานจัดส่ง - ช่วยลำเลียงสินค้าลงจากรถส่งของเพื่อส่งให้ลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดิทอป จำกัด
23 ก.ค. 62
7 . ผู้แทนขาย เขตภาคกลาง ภาคเหนือ (สาขาเทคนิคการแพทย์)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม - ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ - ให้การบริการหลังการขาย ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
8 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (ICU, ER) กรุงเทพ, อีสานรับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม - ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ - ให้การบริการหลังการขาย ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ