JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรับสมัครด่วน !
- ดูแลด้านงานขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . โปรแกรมเมอร์ (Programmer)รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบระบบ - ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ - พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลควบคุมงานสกัดสารธรรมชาติ งานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม -ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทางเคมี -ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -จัดทำรายงานรายงานผลการวิเคราะห์...

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ