JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย
ติดต่อเสนอขาย เวชภัณฑ์ยา กับลูกค้าประเภท ร้านขายยา คลินิค และ โรงพยาบาล

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 มิ.ย. 62
2 . เภสัชกรทะเบียนยารับสมัครด่วน !
1.(เภสัชกรฝ่ายผลิต ) ร่วมจัดทำแผนเตรียมการผลิตยา ,ควบคุมดูแลการผลิตยา ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ อย.กำหนด,ตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารทางด้าน GMP 2.(เภสัชกรทะเบียนยา )ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารใน...

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
3 . Graphic Design
- ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงด้านกราฟฟิคดีไซน์ที่ทันสมัยอยู่ตลอด - สร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ - ออกแบบสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โลโก้ และแบนเนอร์โฆษณา - ออกแบบรูปภาพ และสินค้าของบริษัท

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
22 มิ.ย. 62
4 . จป.วิชาชีพ
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัย ภายในองค์กร - จัดอบรมปฐมนิเทศน์ เรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ - จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ...

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์์ืNA
22 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ