เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Planning Staff
- วางแผน ควบคุมกระบวนการผลิต - ติดตามและแก้ไขปัญหาในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ต่ดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Box Asia Group International Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษและทำกราฟฟิค
1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษตามความต้องการของลูกค้า 2.แก้ไข ปรับงาน ทั้งไฟล์งานและกล่องกระดาษ ตามความต้องการของลูกค้า 3.รับข้อมูลมาออกแบบหรือจัดทำอาร์ตเวิร์ค 4.ทำกล่องตัวอย่าง รวมถึงการวางเลย์งาน...

Box Asia Group International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
3 . ช่างปฏิบัติงานเครื่อง Computer to plate (CTP)
1.ใช้เครื่อง Computer to plate (CTP) 2.ใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี 3.ดูแลรักษาเคื่อง CTP และบำรุงรักษา ตามแผน PM เครื่องจักร 4.ลงบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 5.จัดเตรียมงานให้ได้ตามแผนการผลิตที่ว...

Box Asia Group International Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตาโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
4 . Customer Service Officerรับสมัครด่วน !
1. Act as Asia customer’s representative in Transitions 2. Interface with customers for all customer’s inquiries 3. Coordinate with manufacturing sites providing a good service 4. Customer feedback...

Box Asia Group International Co., Ltd.
2 อัตรา
16 พ.ย. 61
5 . Sale
1. Follow up with customer 2. Sales Activities 3. Marketing forecast of handle customer 4. Achievement monthly and yearly budget 5. Maintain and keep relationship with customer 6. Development new...

Box Asia Group International Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
16 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ