JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Payroll ใช้โปรแกรม B-Plus ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำสรุปเวลาการทำงาน ค่าจ้างเงินเดือน - ประกันสังคม / ภงด.1 - ทะเบียนบุคคล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 25,000-35,000
23 ส.ค. 62
2 . พนักงานขับรถส่งสินค้า รับสมัครด่วน !
จัดส่งสินค้าพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ตามวันเวลาและสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 12,000-15,000 + เงินพิเศษอื่นๆ
23 ส.ค. 62
3 . Area Sale Manager
1. วางแผนการบริหารการขาย 2. ดูแลจำนวนพนักงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เพียงพอต่อความต้องการ 3. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามผลงาน ยอดขาย ของบุคลากรทุกตำแหน่งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.ให้คำแนะนำ แ...

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 35,000-50,000 บาทขึ้นไป
23 ส.ค. 62
4 . ครูผู้ช่วยสอน (TA)
-ให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ร้องขอ -ประสานงานคุณครูชาวต่างชาติ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -เวลาทำงาน 10.00 น.-18.00 น.หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 13,000-18,000 บาท
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขายสาขา ประจำเซียร์รังสิต (ด่วน รายได้ดี!)รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมย - แนะนำโปรโมชั่นให้คำปรึกษาและเสนอขายแก่ลูกค้า - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ส่งมอบงาน - ดูแลยอดขายตามเป้าที่บ...

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-16,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น 1-3%ของยอดขาย)
23 ส.ค. 62
6 . ช่างบริการติดตั้ง (ด่วน รายได้ดี!)รับสมัครด่วน !
ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบคีย์การ์ดประตู

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-25,000
23 ส.ค. 62
7 . วิศวกร ขายงานโครงการ Sale engineer รับสมัครด่วน !
- ออกพบลูกค้า ให้คำปรึกษาและทดสอบระบบของสินค้า - เสนอขายสินค้ากล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ดูสถานที่ติดตั้ง ให้คำปรึกษาและทดสอบระบบของสินค้า

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป/เดือน+คอมมิสชั่น
23 ส.ค. 62
8 . นักศึกษาฝึกงานแผนก เขียนแบบ /Marketing / Graphic / HR / บัญชี / IT / ช่างติดตั้ง
ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. แผนก การตลาด 2. แผนก กราฟฟิค 3. แผนก ทรัพยากรบุคคล 4. แผนก บัญชี 5. แผนก ไอที 6. แผนกประเมินราคา (เขียนแบบ)

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
23 ส.ค. 62
9 . ผู้รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด freelance ด่วนจำนวนมาก
รับเหมางานระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย มีงานรองรับทั้งปี

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน ตามข้อตกลงแต่ละงาน
23 ส.ค. 62
10 . Project Sale (กรุงเทพปริมณฑล)
- ติดต่อลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดและระบบสัญญาณ กันขโมย ให้กับโครงการต่างๆ - แนะนำโปโมรชั่น ให้คำปรึกษา นำเสนอขาย วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - ดูแลยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - รู...

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 18,000-35,000 บาท+COM+เบี้ยขยัน (คอมมิสชั่น 1.5-3 % ของยอดขาย)
23 ส.ค. 62
11 . ช่างบริการหลังการขาย Serviceรับสมัครด่วน !
ให้บริการ บำรุงรักษา ตรวจสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นให้กับลูกค้า วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ให้กับลูกค้า

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท + เบี้ยขยัน
23 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่รับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญขาย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ติดตามการชำระเงิน เอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย กระทบยอด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
23 ส.ค. 62
13 . Senior sale ขายกล้องวงจรปิดรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดและระบบสัญญาณ กันขโมย - แนะนำโปโมรชั่น ให้คำปรึกษา นำเสนอขาย วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - ดูแลยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - รู้จักเส้นทางและพื้นที่...

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 15,000-25,000
23 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสาขาเซียร์รังสิต) ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- ประสานงานหน้าร้าน รับเรื่องระหว่างลูกค้ากับ sale - ติดตามการทำงาน Update ข้อมูล - จัดทำเอกสารการขาย ติดต่อประสานงาน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 12,000-15,000 ขึ้นไป
23 ส.ค. 62
15 . Sale CCTV พนักงานขายกล้องวงจรปิด (ค่าคอม 2-5%ตั้งแต่บาทแรก)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขาย - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ กล้องวงจรปิด และระบบ CCTV - ทำการปิดการขายสินค้า เพื่อให้การขายสำเร็จลุล่วง

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 18,000-30,000 (คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมต่างหาก)
23 ส.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ