JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. จัดการงานด้านธุรการ และเอกสาร 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้านเอกสาร 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยานราชการ และบริษัทประกันภัย 4. ไม่ใช่งานขายประกัน 5. มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ 6. ค่าล่วง...

บริษัท เค.ไอ.เอ็ม. เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน
17 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ