JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา (สาขาพุทธมณฑล)
- ดูแลและบริหารจัดการ การจัดซื้อ การรับ-จ่าย และตรวจนับสต๊อกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน - ดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆภายในสาขา - ดูแลและบริหารจัดการปฎิบัติงานรักษาความสะอาดของแม่บ้าน - ดูแลและบริหาร...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 มิ.ย. 62
2 . Sales Designer (สาขาพุทธมณฑล)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และเสนอราคาชุดครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัว - ประสานงานถ่ายทอดข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่วัดพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และนำข้อมูลจากการเช็คพื้นที่จริงกลับมาได้ถูกต้...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขาย (สาขาพุทธมณฑล)รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า เข้าพบลูกค้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย - บริการแนะนำสินค้าและโปรโมรชั่นที่บริษัทกำหนด - อำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
12 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขายครัวสำเร็จรูป (สาขาพัทยา)
- แนะนำและขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวของบุญถาวร ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย - เช็คสต๊อก รายงานยอดขาย - แนะนำสินค้า และให้บริการ ให้ปรึกษาแก่ลูก...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการศูนย์การค้า&บริหารพื้นที่เช่า (Design Village)สาขาราชพฤกษ์/พุทธมณฑลรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการบริหารงานศูนย์การค้า Design Village ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแลบริหารจัดการพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า Design Village ทั้งระบบ - ทำการสื่อสารและ จัดกิจกรรมการตลาด เพื่อให้ศูนย์เป็นที่...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
6 . Web Content editorรับสมัครด่วน !
- จัดการเนื้อหาบนเว็บไซด์ด้วยระบบ Magento,Wordpress - อัพโหลดสินค้าลง Shopee,Lazada และ Application Craze - วิเคราะห์ตรวจสอบ Category และ Functions ต่างๆในการแสดงผลเว็บไซด์ - ควบคุมสต๊อกสินค้าให้เพ...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
7 . Business Development Managerรับสมัครด่วน !
- วางแผนสร้าง และพัฒนาธุรกิจ - ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ( Feasibility study ) - สำรวจคู่แข่ง&วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้า และสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ - รับผิดชอบการขยาย และการเ...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
8 . PR & Event Officerรับสมัครด่วน !
งานด้าน Event - คิด Concept งาน และนำเสนอ Project - ออกแบบ และจัดวางแนวความคิด ในการออกแบบงาน Events และกิจกรรมต่างๆ - ควบคุมการผลิตสื่อให้เป็นไปตามแนวคิดที่วางไว้ - ประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (สาขาอุดรธานี)
1.แนะนำและขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวของ บุญถาวร ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย 3.เช็คสต๊อก รายงานยอดขาย 4.แนะนำสินค้า และให้บริการ ให้ปรึกษาแก่ลู...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
10 . แคชเชียร์ (สาขาราชพฤกษ์)
• รับชำระเงินประจำวัน • ตรวจสอบเงินตามรายงานการรับเงิน • นำส่งเงิน

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
11 มิ.ย. 62
11 . ช่างอาคารสถานที่ (สาขาพัทยา)
1.ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆของสาขาให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.ตรวจสอบและรับแจ้งการซ่อมแซมอาคารสถานที่หรือระบบสาธารณูปโภค 3.ดูแลการจัดเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆของสาขา 4.จัดทำรายงานประจำเดื...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
11 มิ.ย. 62
12 . พนักงานบริการลูกค้า (สาขาราชพฤกษ์)
• ติดต่อ SUPPLIER /ศูนย์ DC /WCC และการโอนสินค้าต่างสาขา ฯลฯ เพื่อให้สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาตามกำหนดเวลา • แก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้าต่อการให้บริการของสาขา • ประสานงานกับแผนกจัดส่ง เ...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
11 มิ.ย. 62
13 . พนักงานคลังสินค้า (สาขาเกษตรนวมินทร์)
• ดูแลการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้มีความถูกต้อง และสะดวกต่อการหยิบจ่ายให้กับลูกค้า • จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา • บริการ...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
11 มิ.ย. 62
14 . Interior Designerรับสมัครด่วน !
- คิด Concept ในการ Design Showroom / ออกแบบตกแต่งภายในโชว์รูม - ปรับปรุงและพัฒนา Showroom Experience ให้ตรงกับ Concept ที่่วางไว้ และตรงใจลูกค้่า ** กรุณาแนบ Portfolio เป็นไฟล์ PDF มาด้วยนะครับ**

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( สาขาพัทยา )
- จัดโครงการ/กิจกรรมทางการตลาดของสาขา - จัดทำรายการส่งเสริมการขายของสินค้าตามนโยบายของบริษัท - สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด - ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย -...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 อัตรา
11 มิ.ย. 62
16 . IT Application
1.ทำproject ระบบ ERP - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขอ Requirement - วิเคราะห์ระบบเพื่อนำมาใช้ในหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานกับConsultant ในการซื้อระบบ และติดตัง - ทำการ Implement ระบบ 2.Support ...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
11 มิ.ย. 62
17 . Interior Designer ( สำนักงานใหญ่ )Urgently Required !
- คิด CONCEPT ในการ DESIGN SHOWROOM / ออกแบบตกแต่งภายในโชว์รูม - ปรับปรุงและพัฒนา SHOWROOM EXPERIENCE ให้ตรงกับ CONCEPT ที่่วางไว้ และตรงใจลูกค้า - สามารถวาง LAY-OUT ได้เป็นอย่างดี - ขึ้นแบบ DRAWIN...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
11 มิ.ย. 62
18 . พนักงานข้อมูลคลัง (สาขาพัทยา)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - คีย์ข้อมูลลงในระบบ - ตรวจสอบเอกสาร

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
-ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามที่แผนงานกำหนดไว้ -ประเมินระบบการควบคุมภายในได้ -ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน -จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
11 มิ.ย. 62
20 . พนักงานขาย (สาขาพระราม 2)
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า เข้าพบลูกค้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย - บริการแนะนำสินค้าและโปรโมรชั่นที่บริษัทกำหนด - อำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
11 มิ.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ