JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา,วิศวกรการขนส่ง,วิศวกรสำรวจ ออกแบบ
- สำรวจโครงสร้างภาคสนาม เช่น โครงสร้างสะพาน สภาพงานทาง ถนน - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นหรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ - วิศวกรสำนักงาน บันทึกข้อมูลทางวิศวกรรมจากการสำรวจ - วิศวกรภาคสนา...

บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด/ IMMS Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ