JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย (ประจำกรุงเทพฯ เขตสวนหลวง)รับสมัครด่วน !
1.รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนในคดี ตรวจสอบสำนวน 2.จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง,คำขอและคำแถลงต่อศาล 3.ติดตามผลของสำนวนคดี บันทึกและรายงานผล 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและติดต่อผู้ว่าจ้าง 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับม...

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำกรุงเทพฯ,นนทบุรี,ระยองรับสมัครด่วน !
ออกไปติดต่อลูกค้าหน้างาน ตามสถานที่ต่างๆเพื่อนัดชำระหนี้ และเก็บหนี้ที่นัดชำระกับทางลูกค้าไว้ 1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ตามที่นัดมอบหมาย 2.Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้ 3.ตัด Pending และ IN...

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 17,000 Up
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายและประสานงาน 2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน 3. คีย์ข้อมูลต่างๆ 4. ทำreportสนับสนุนข้อมูลภายในฝ่าย

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . IT Supportรับสมัครด่วน !
-ดูแลระบบ Network, LAN -Support IT ให้กับฝ่ายต่างๆ -แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ -ดูแลระบบ IT ด้าน Software และ Hardware ให้กับ User เช่น (RightFax System ,CTI System , AutoCall System , Voice...

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป - มีการอบรมให้ก่อน

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้ขั้นต่ำ13,000 + ค่าคอมมิชชั่น
20 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ