JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1) ขายสินค้าตามเป้าหมายที่ได้รับ 2) จัดทำข้อมูลลูกค้า,ดุแลลูกค้าเก่า,หาลูกค้ารายใหม่ๆ 3) เสนอสินค้าและบริการตามแผนที่วางไว้ 4) ส่งเสริมการตลาดจัดช่องทางการจำหน่าย 5) รับขอร้องเ...

บริษัท พี.เอส.วี เคมีเคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของริษัท
20 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ