เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถบรรทุกพ่วง (แม่-ลูก)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งสินค้า 2.เคลื่อนย้ายสินค้า 3.ตรวจเช็ครถบรรทุก 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
2 . พนักงานขับรถ 4/10 ล้อรับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งสินค้า 2.จัดทำเอกสาร 3.เคลื่อนย้ายสินค้า

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
21 พ.ย. 61
3 . พนักงานคลังสินค้า (ซอยวัดบัวโรย)รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -ตรวจสอบสภาพสินค้า และตรวจนับจำนวนก่อนเข้าเก็บพื้นที่คลัง รวมถึงก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า -ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด -ตรวจนับสินค...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
4 . Business Development/นักวิเคราะห์งานพัฒนาธุรกิจรับสมัครด่วน !
- แสวงหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอกและนำเสนอข้อมูลอันสอดคล้องกับแผนการทำงานของฝ่ายและเป็นประโยขน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ารวมถึงออกแบบการทำงานต่าง...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
5 . Administration Staff (ลำลูกกา-ปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
• Control and reporting for the paper copy/monthly reporting of expenses all. • Summary cost stationery monthly for each department and report the Manager directly and administrative infrastructure (...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
6 . Safety Officer (หัวหน้างานความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
• Implement Safety Health & Environment plan as defined by Safety Corporate Group. • Safety talk/KYT in work place. • Provide support by maintaining a visible presence to the field performing site p...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
7 . Safety Officer อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครด่วน !
• Implement Safety Health & Environment plan as defined by Safety Corporate Group. • Safety talk/KYT in work place. • Provide support by maintaining a visible presence to the field performing site p...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
8 . ผู้ช่วยหัวหน้างาน Internal Auditรับสมัครด่วน !
• Participate in opening meetings with department to explain the scope and objectives of the audit engagement to department and provide an overview of all steps in the audit process. • Develop a th...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
9 . พนักงานขับรถ (เทรลเลอร์) ลาดกระบัง ด่วนรับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งสินค้าตามเส้นทางและสถานที่ ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษาสภาพรถให้อยุ่ในสภาพดี และพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างดี 3.ปฏิบัติงานขับรถให้ถูกวิธี, ถูกกฏ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมขนส่งรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก 1.จัดเตรียมอินวอยซ์กำหนดเส้นทางการขนส่งสินค้ากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 2.ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานและบริษัทขนส่งให้ถูกต้องสำเร็จตามเป้าหมาย 3.ควบคุมการคำนวณค่าขนส่งรายได้, ค...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
21 พ.ย. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ