เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale (Freight forwarder) , (ปฏิบัติงานที่ Harbor mall แหลมฉบัง)รับสมัครด่วน !
- Negotiation with Shipping line - Sale support as requirement from customer (cost reduction, customer satisfaction, service quality improvement and etc.) - Make quotation and submit it to customer ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
-รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานประจำวัน/สัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชา -ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ -ตัดสินใจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Authorisation Manual) -รั...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
3 . Senior IT Administratorรับสมัครด่วน !
1.development, enhance and enforce security policy standard and procedure. 2.receive requirement analysis the problem and basic solving or Forward the problem to the responsible person. 3.Receive re...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
4 . หัวหน้างานบัญชีการเงินอาวุโสรับสมัครด่วน !
- Check the accuracy of the document, amount and calculation until check the accuracy of the rules and regulations of the relevant companies. - Check the accuracy of accounting transaction. - Prepar...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
5 . Solution Managerรับสมัครด่วน !
Achieve the sales goals set for the 3PL Business Development Department in Thailand Widen TST’s market reputation in Thailand Develop and enhance logistics products and solution sets Develop relati...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
6 . IT Sale Executiveรับสมัครด่วน !
• การระบุและการพัฒนาธุรกิจใหม่ผ่านเครือข่ายและการติดตามผล • โทรหาลูกค้าเพื่อสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และจัดประชุม • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจที่หลากห...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
7 . Senior System Analyst (Logistics)รับสมัครด่วน !
• System development planning. • Analysis and design system. • Control system development programming. • Programming and unit testing. • User acceptance testing. • User training. • Prepare devel...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
8 . หัวหน้างาน Internal Auditรับสมัครด่วน !
• Participate in opening meetings with department to explain the scope and objectives of the audit engagement to department and provide an overview of all steps in the audit process. • Develop a th...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
9 . IMPORT MANAGERรับสมัครด่วน !
- Manage and supervise import team to achieve smooth operation for import shipment,customer clearance,delivery,and billing with aim to obtain high service level to customer. - Prepare and process imp...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
10 . ผู้ช่วยหัวหน้างาน Internal Auditรับสมัครด่วน !
• Prepare or contribute to the preparation of work plans (including risk assessment) audit programs for assurance and/or consulting engagement. • Conduct discussions of preliminary nature with heads ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ