JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Operation Supervisor
-รวบรวมข้อมูลการขาย สต๊อกและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกียวข้อง เพื่อทำการวิเคราะห์และเสนอฝ่ายขาย -ประสานงานกับหน่วยงานขาย -สนับสนุนข้อมูลงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานขายขอมาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-ศ...

Thai Wah Public Co., Ltd.
16 ก.พ. 62
2 . Manager – Quality Assurance
ตำแหน่งผู้จัดการระบบประกันคุณภาพ: มุ่งเน้นไปที่การวางแผนการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและการกำหนดกรอบการดำเนินการและแนวทางที่จำเป็นต่อการประกันคุณภาพ เริ่มการต้นวางแผนโครงการและกำหนดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันแผน...

Thai Wah Public Co., Ltd.
16 ก.พ. 62
3 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (สุวรรณภูมิ)
ขับรถให้ผู้บริหาร ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย

Thai Wah Public Co., Ltd.
16 ก.พ. 62
4 . Quality Management System (QMS) Officer (ประจำ จ.อุดรธานี)
- ดูแลระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO, GMP, HACCP, BRC ของโรงงาน จ.อุดรธานี - เป็นผู้ช่วย QMR ในการดำเนินการให้ระบบคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - เดินทางไปดูระบบคุณภาพของโรงงานและโรงงานในเครือ - ประสานงา...

Thai Wah Public Co., Ltd.
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
5 . หัวหน้างานผลิตก๊าซชีวภาพ (ประจำ จ.อุดรธานี)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ดูแลเครื่องจักรทั้งหมดและพนักงานในกะให้ดำเนินตามแผนงานประจำวัน 3.จัดทำรายงานการผลิตก๊าซชีวภาพประจำวัน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ปร...

Thai Wah Public Co., Ltd.
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ