JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการรองผู้จัดการ 2. งานเลขานุการ - จัดการตารางเวลานัดต่างๆ ของกรรมการรองผู้จัดการ - จัดการนัดลูกค้า พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารในการเข้าพบลูกค้า - จดบันทึกและจั...

บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ