JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support (เจ้าหน้าที่จัดการสนับสนุนระบบสารสนเทศ)
- Support User แก้ไขปัญหาต่างๆด้านHard Ware/Soft Ware - บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิกจ่ายอุปกรณ์, ประเมินสภาพอุปกรณ์ และ รายงานการแจ้งซ่อมของ User - ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น C...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
2 . วิศวกรขาย ( ประจำพื้นที่ จ.สมุทรปราการ-บางนา/ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี)
- รับผิดชอบงานขายสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมประเภท Automation (Invert er, Servo, Plc, etc.) ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า ของบริษัทฯ - ทำยอดขายให้บรรลุเ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่งานขาย (Sales Representive)
- ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม - ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารและรา...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment Officer)
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากรตามนโยบายบริษัท - อัปเดตประกาศตำแหน่งงานว่าง ผ่านช่องทางการสรรหา - คัดเลือกใบสมัคร สัมภาษณ์งาน เบื้องต้น ให้ตรงตามใบคำขออัตรากำลังคน และ ส่งประวัติให้ต้นสังกัดพิจารณา ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
5 . Site Engineer/Project Engineer (ประจำ Site งาน จ.นครปฐม)
- ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนงาน, แผนการเงิน, แผนการจัดซื้อวัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงาน - จัดหา จัดจ้าง และควบคุมดูแลการทำงานผู้รับเหมางานก่อสร้าง ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ(มีเบี้ยเลี้ยงและที่พัก)
22 มี.ค. 62
6 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)รับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ตามขอบเขตงาน และบริหารทีมงาน - มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - ทบทวน/ตรวจสอบ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
7 . เลขานุการผู้บริหาร( Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
8 . ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงาน จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงาน Service ลูกค้าของบริษัทฯ - ติดตั้ง/ปรับแต่ง Products ประเภท Gas Detector - งานบำรุงรักษา(Maintenance) ให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือตามตกลง (มีเบี้ยเลี้ยงและค่าล่วงเวลา)
22 มี.ค. 62
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (Driver Of Managing Director) รับสมัครด่วน !
- รับส่งผู้บริหารจากย่านถนนพระราม 9(ใกล้เดอะไนท์)ไปยังสถานที่กำหนด - ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานและสะอาดเรียบร้อย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย * พนักงานท่านแรก ขับรถรับส่งบุตรของผู้บ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน การันตีรายได้ขั้นต่ำ 22,000 บาท
22 มี.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ