JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Cook / Service attendant /Steward ประจำโรงพยาบาลสมิตติเวช (ไชน่าทาวน์)รับสมัครด่วน !
1. Cook ไทยและยุโรป - รับผิดชอบในการผลิตอาหารทุกมื้อ จัดเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหาร และดูแลที่จัดตั้งอาหาร (food line) ตลอดระยะเวลาให้บริการ - แน่ใจได้ว่า ผู้ช่วยพ่อครัว ได้รับคำแนะนำและการฝึกเก...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 14,000
24 ก.ค. 62
2 . Technical Supervisor (ช่างเทคนิคอาวุโส) ประจำพื้นที่รามคำแหง กรุงเทพกรีฑารับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก: • ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานแ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000+
24 ก.ค. 62
3 . หัวหน้า/พนักงานรักษาความปลอดภัย (สาขาพื้นที่ บางซื่อ)รับสมัครด่วน !
1. หัวหน้ารักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบหลัก: • ออกแบบ วางแผน และนำนโยบายด้านความปลอดภัยมาปรับใช้ • ดูแลรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญา • ประชุมกับคู่สัญญารายย่อยเพื่อแก้ปัญหา...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำสาขาพื่นที่ บางซื่อรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ป...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร (ประจำสาขาพื้นที่ บางซื้่อ)รับสมัครด่วน !
• Assist Chief Engineer to manage and co-ordinate maintenance team and sub-contractors on site • Ensure facility preserves a high-level maintenance and appearance • Adhere to occupational health an...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
6 . ช่างเทคนิคอาวุโส/ช่างเทคนิค ดูแลงานระบบอาคาร (ประจำสาขาพื้นที่ บางซื่อ)รับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคอาวุโส (SENIOR TECHNICIAN) • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
8 . Technician ประจำโอสถสภา (รามคำแหง26)รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000
24 ก.ค. 62
9 . พนักงานบริการทั่วไป ประจำสาขา Google (ใกล้ BTS เพลินจิต)รับสมัครด่วน !
• ยึดมั่นในการให้บริการตามแบบ SODEXO WAY • ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลาทำงานเป็นกะ • เข้าทำงานให้ตรงเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มและติดป้ายชื่อตลอดเวลา • เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ได้รับการด...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
24 ก.ค. 62
10 . Cook Helper/ Service Attendant/ Cleaner ประจำสาขาโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนรับสมัครด่วน !
1.Cook Helper •ช่วยพ่อครัวและหัวหน้าพ่อครัวในการประกอบอาหารสำหรับทุกมื้ออาหาร,จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆของอาหารและดูแลที่จัดตั้งอาหาร(food line) ตลอดระยะเวลาให้บริการ •ยืนยันได้ว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000-11,000
24 ก.ค. 62
11 . พนักงานทำความสะอาด ประจำสาขายูนิลีเวอร์ (ลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
• To be fully aware of all general cleaning duties and special requirements on a day to day basis and carry these out in a prompt efficient manner; • Keep all cleaning cupboards & storerooms clean & ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
24 ก.ค. 62
12 . Technician ประจำสาขา P&G (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ )รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000
24 ก.ค. 62
13 . Electronic Technician ประจำสาขาศรีนครินทร์ 33รับสมัครด่วน !
BMET I,II •Knowledge of electronic theory, technology, and test equipment. •Knowledge of principles of electrical safety, fire safety, and universal precautions related to infectious materials and b...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
24 ก.ค. 62
14 . Chef de partie/Cook ประจำสาขาโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศส (รามคำแหง39)รับสมัครด่วน !
Chef de partie •เข้าทำงานอย่างตรงเวลา, สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องพร้อมติดป้ายชื่อตลอดเวลาปฏิบัติงาน •ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพและแบบมืออาชีพตลอดเวลา •รักษามาตรฐานสุขอนามัยส่วนตัวอย่างดีเยี่ยมตลอดเ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
24 ก.ค. 62
15 . ช่างเทคนิคอาวุโส/ช่างเทคนิค ดูแลงานระบบอาคาร (ประจำสาขาพื้นที่สุรวงศ์ บางรัก)รับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคอาวุโส (SENIOR TECHNICIAN) • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
24 ก.ค. 62
16 . พนักงานรักษาความสะอาด ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ • ควบคุม ดูแ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 350-380
24 ก.ค. 62
17 . พนักงานทำความสะอาด ประจำสาขา Huawei (ตึก G Tower พระราม 9 )รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ • ควบคุม ดูแ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,500
24 ก.ค. 62
18 . Technician ประจำคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนารับสมัครด่วน !
•ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้ร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
24 ก.ค. 62
19 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
24 ก.ค. 62
20 . Customer Service/ Cook/ Nutritionist/ พนักงานเสิร์ฟ (สาขาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)รับสมัครด่วน !
1.Customer Service (3อัตรา) -ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด -ให้บริการและรับออเดอร์ลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
24 ก.ค. 62
21 . พนักงานเสิร์ฟ/พนักงานล้างภาชนะ ประจำสาขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ (พระราม6)รับสมัครด่วน !
พนักงานเสิร์ฟ • ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลาทำงานเป็นกะ • เข้าทำงานให้ตรงเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มและติดป้ายชื่อตลอดเวลา • ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของลูกค้าและม...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
24 ก.ค. 62
22 . พนักงานขับรถ/Driver ประจำชลัมเบอร์เจอร์ กรุงเทพ (อาคารรสา)รับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งลูกค้าตามสถานที่ต่างๆภายในกรุงเทพมหานคร - ทำงานเป็นกะ กะ1 ช่วงเวลา 16.00 - 01.00 และ กะ2 ช่วงเวลา 00.00 - 09.00

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000 + (ไม่รวมโอที)
24 ก.ค. 62
23 . Engineer (ประจำหน่วยงาน Essilor) Amata Nakorn- Cholburiรับสมัครด่วน !
Supervise the day to day operation of the FM department to meet standards and requirements as per contractual agreement; in particular liaise with the clients to ensure that all required tasks are ca...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
24 . ช่างเทคนิค/ ช่างเทคนิคอาวุโส ดูเเลงานระบบอาคาร (สาขารพ.วิชัยยุทธ, พระรามหก)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้ร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
24 ก.ค. 62
25 . พนักงานบริการ/ล้างจาน/กุ๊ก/ช่าง/คนสวน (ประจำสาขา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท)รับสมัครด่วน !
รับสมัครพนักงานด่วนมากดังนี้ 1.พนักงานบริการทั่วไป 2.พนักงานทำความสะอาดภาชนะ 3.พ่อครัว/แม่ครัว 4.ช่างเทคนิค 5.พนักงานดูแลสวน

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
26 . พนักงานทำความสะอาด (สาขา รร.นานาชาติไบรท์ตัน ถ.กรุงเทพกรีฑา)รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก: • ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 330+OT(2ชม)
24 ก.ค. 62
27 . พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (สาขาโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กเพรส สาทร)รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ • ควบคุม ดูแ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ