JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- วางบิลลูกค้า / ทำใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารทางบัญชี บันทึกการรับ-การจ่ายเงิน

Technoplast Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ