JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
1. วางแผนงานทดลองหรือวิจัย,นำเสนอโครงการดำเนินการทดลองและสรุปผลงานทดลอง 2. สืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยและเทคนิคใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ