JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.รับ ต่อ โอน โทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอก 2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ 3.ต้อนรับผู้มาติดต่อ และแจ้งต่อและแจ้งต่อพนักงานเจ้าของเรื่องให้ทราบ 4.ประสานงานกับแต่ละฝ่าย 5.งานอื่นๆที่ได้รับตามมอบ...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
16 ก.ค. 62
2 . สถาปนิกสำหรับตึกสูง
1.สามารถเขียนแบบ ตึกสูงและเขียน แบบขออนุญาตตึกสูงได้ 2.พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท 3.ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาการก่อสร้าง

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
16 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดร (สัญญาจ้าง 2 ปี)
1.รับผิดชอบเปิดเอกสารเพื่อสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ติดตามวัสดุเข้า ทำรับและเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้างแทนฝ่ายจัดซื้อในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สโตว์ที่โครงการ 2.ดูแลผู้รับเหมา จัดทำใบตรวจงานให้ผู้รับเหมาที่มาวา...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
16 ก.ค. 62
4 . วิศวกร ประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดร (สัญญาจ้าง 2 ปี)
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานและขั้นตอนปฏิบัติของฝ่ายก่อสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการและความต้องการของลูกค้า 3.ติดต...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
16 ก.ค. 62
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร 2.ดูแลความสะอาดภายในรถ 3.งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) - ประจำโรงงานนครปฐม
• สนับสนุนนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน • ดูแลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (ประจำนครปฐม)
- ควบคุมการรับเข้าและจ่ายออกของวัตถุดิบให้ถูกต้องแม่นยำ - ควบคุมดูแลการจัดเก็บคลังพัสดุไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - สั่งซื้...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
8 . วิศวกร/เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC (Cilvil, M&E)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง(Civil)และงานระบบ(M&E) - ให้ข้อมูลและคำปรึกษาในการแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อยแก่ผู้ควบคุมโครงการและผู้รับเหมา - ตรวจสอบวัสดุที่ทางผู้รับเหมาหรือบริษัทฯสั่งมาใช้งานให้ถูกต้องตา...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส
- จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำในการทำนิติกรรมและสัญญา แก่ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำทางด้านกฎหมายได่้ - ดูแลงานเอกสารจดทะเบียนของ...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
10 . Sale Executiveรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับและแนะนำลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการบ้านและบริการลูกค้า - ปิดการขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
16 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
- ดูแลเอกสารภายในโครงการให้เป็นระเบียบ - รับผิดชอบเปิดเอกสารเพื่อสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง - ดูแลผู้รับเหมา จัดทำใบตรวจงานให้ผู้รับเหมาที่มาวางบิล - เคลียร์ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่โครงการกับฝ่ายบ...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
16 ก.ค. 62
12 . Architect (สถาปนิก) ประจำโครงการ
- ออกแบบ,เขียนแบบ อาคารสูงและรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง - เขียนแบบขออนุญาตอาคารสูง - ร่วมวางแผนพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษากับวิศวกรแ...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
13 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการจัดซื้อ
- วิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม - เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองพื่อให้ได้สินค้าที่ราคาดีที่สุด - เจรจากับผู้ขาย ควบคุมดูแลการส่งมอบสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - ควบ...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุน (QS)
- จัดทำ BOQ งบประมาณ และ BOQ มาตรฐานเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตลอดโครงการ - บริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - จัดทำรายงานสถานะต้นทุน(Cost Re...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ