JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อ ( Admin Page )รับสมัครด่วน !
-ทำหน้าที่วางแผนและดำเนินประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกองค์กรเพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร - รับผิดชอบดูแลภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรทางด้านออนไลน์ - ออกแบบสื่อนำเสนอขององค์กร และข่าวสารที่เ...

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน NA
21 ส.ค. 62
2 . Sales Executive(สังกัด บริษัทTOS) *กลุ่มลุกค้า Constructionรับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขาย ตามเป้าหมายของบริษัทและเพิ่มลูกค้าใหม่ - เข้าพบลูกค้า *กลุ่ม Construction ตามพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ (จ.ระยอง และใกล้เคียง) - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ปิดการขาย

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน NA
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน Importรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับ Shipping เพื่อติดตามสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ - จัดเก็บฐานข้อมูล Supplier รายละเอียดการติดต่อ, เงื่อนไขและข้อตกลงในการซื้อขาย - ช่วยจัดทำร...

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000 (ตามประสบการณ์/ตามตกลงกัน)
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำระยอง) รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับ พร้อมทั้งจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 2. จัดเก็บและดูแลสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 3. ตรวจนับสินค้าคงคลัง ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี 4. เบิกสินค้าตามเอกสารใ...

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน NA
21 ส.ค. 62
5 . Sales Executive (ประจำระยอง) *กลุ่มลุกค้าโรงงานอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขาย ตามเป้าหมายของบริษัทและเพิ่มลูกค้าใหม่ - เข้าพบลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตามพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ (จ.ระยอง และใกล้เคียง) -ปิดการขาย ** สวัสดิการตำแหน่งงานนี้** - ค่าน้ำมันเบิกตา...

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน NA
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ