JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร 2.ดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อUrgently Required !
การจัดซื้อ - วางแผนและตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงเหลือที่ต้องสั่งซื้อ - จัดทำเอกสารการสั่งซื้อส่งผู้จัดการอนุมัติ - จัดเก็บและดูแลเอกสารการสั่งซื้อ - ดำเนินการจัดทำเอกสารการรับสินค้าและส่งให้บัญชี การส...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
3 . Sales Engineer
1.Create the new sales opportunities to expand the business and maintain the long-term relationship with existing customers. 2.Manage to achieve business goal for domestic market. 3.Market approach ...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
5 Position
เงินเดือน Negotiable
14 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ