JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Stock Control
1.Control stock for support to all section. 2.Planing stock,Report,5S. 3.Document control stock. 4.Check material .

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ส.ค. 62
2 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า 2.รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ส.ค. 62
3 . Junior engineer
1.ปรับปรุงแก้ไขปัญหางานเสียในกระบวนการผลิต 2.จัดทำอุปกรณ์,จิ๊ก และ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดงานเสีย 3.จัดเตรียมและติดตามยอดการผลิตให้ได้ตามแผน 4.ดูแลและควบคุมของเสียในกระบวนการผลิตให้ลดน้อยล...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 ส.ค. 62
4 . Production Planing Control (Supervisor)
1.วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป 2.ติดตามวัตถุดิบ และ กึ่งสำเร็จรูปให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.วางแผนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
5 . Accounting
ตำแหน่งบัญชี - ออกใบแจ้งหนี้ - ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่เป็นลูกหนี้เกี่ยวกับเรื่องวางบิลรับเช็ค - สรุปยอดภาษีขาย - เช็ค STATEMENT - ทำสต็อกสินค้า - รายงานภาษีซื้อ+ขา...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ