JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน
- รับผิดชอบงานขาย และจองตั๋วเครื่องบิน - งานด้านตลาดตั๋วเครื่องบิน

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ