JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายทัวร์ต่างประเทศ
1. เสนอขายทัวร์ให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ 2. งานที่ต่อเนื่อง/เกี่ยวข้องกับการขายทัวร์

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ