JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Draftman
- จัดทำ Single Line Diagram - เป็นผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ในการตรวจสอบ และทดสอบระบบไฟฟ้า - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกร

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
14 มิ.ย. 62
2 . Electrical Engineer
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด, Corona - สรุปผลการตรวจสอบ - ควบคุมงาน บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม - ทำการทดสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือทดสอบ

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
14 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
ดูแลเรื่องการเบิก-จ่ายอะไหล่ให้กับทีมวิศวกร ดูแลเรื่องการรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้า ในคลังอะไหล่ ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
14 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำสำนักงานกรุงเทพ
- ติดตามงานกับลูกค้าเก่า - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ประสานงานโตรงการกับหน่วยงานเอกชนและราชการ - จัดทำใบเสนอราคา และ จัดทำรายงานการขายประจำเดือน

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดฝ่ายขายและการตลาด สาขา กทม.
ควบคุมทีมประสานงานขายและการตลาดและกระตุ้นทีมให้เกิดยอดขายตามเป้า จัดโปรโมชั่น เพื่อหาช่องทางในการสร้างตลาดใหม่ ๆ

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ