JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
1.ตรวจสอบวางแผนงานการจัดการงานระบบความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร,งบประมาณ,การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 2.กำหนดเป้าหมายการทำงานของแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
2 . Chinese Marketing
- หาลูกค้ารายใหม่พร้มจัดทำ/จัดเก็บประวัติลูกค้า - ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าทั่วไป/ติดตามผลการทดสอบตัวอย่าง - ตรวจสอบสัญญาและข้อกำหนดลูกค้าภาษาจีน - จัดเอกสารอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ - ประสานงานต่างๆ ก...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพยางแท่ง
1.ตรวจสอบวัตถุ ติดตามการตรวจสอบกระบวนการผลิต การอบยาง การบรรจุ กระบวนการผลิตยางแท่ง 2.ติดตามและตรวจสอบกระบวนการส่งมอบ ตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า การจัดสินค้าเพื่อส่งมอบการทวนสอบกลับของปัญหาและข้อร้องเร...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1.จัดเตรียม ประสานงานเพื่อส่งอุปกรณ์ซ่อม 2.รับสินค้าตามใบสั่งซื้อและตรวจสอบใบส่งของ+ใบกำกับภาษี รายละเอียดถูกต้องตรงกัน 3.ควบคุมวัสดุโรงงาน บันทึกการรับ-จ่าย 4.รายงานผลปฎิบัติงานประจำเดือน 5.งานอื...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าบัญชีธุรการและตรวจสอบ (ประจำสาขาหนองบัวลำภู)
1.เก็บค่าใช้จ่าย Petty Cash 2.เก็บต้นทุนสวนและผลผลิต 3.เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิต 4.วิเคราะห์ทางบัญชีและงบประมาณ

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
17 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่งาน Project
- ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา - ควบคุมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ - ควบคุมและผลักดันให้ผู้รับเหมารักษาสภาพแวดล้อมตลอดระยะเวลาการทำงานจนปิดโครงการ - ติดตามผลการทำงานของผู้รับเหม...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าสโตร์
งานบริหารจัดการสต๊อค 1)พิจารณาการขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสโตร์ตาม Min-Max 2)ตรวจสอบปรับปรุงทะเบียนรายการSTOCKให้เป็นปัจจุบัน 3)ติดตามปริมาณของวัสดุแต่ละประเภท ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาธารณูปโภค
1. ควบคุมการทดสอบ น้ำดี น้ำเสีย และงาน R&D 2. ควบคุมการทดสอบสารเคมีก่อนรับเข้า จากภายนอกและสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 3. ดูแลรับผิดชอบการทำระบบ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการ 4. ควบคุมและติดตาม...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน-วิศวกรรมงานสร้าง
1.ร่วมกันวิเคราะห์แบบต่างๆเบื้องต้นให้เหมาะสมต่อการใช้งาน (รวมถึงการกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช่เพื่อให้มาซึ่งงานนั้นๆ) 2.ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานของงานสร้าง-งานปรับปรุงต่างๆใ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำวัตถุดิบเข้าโรงงาน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการสรรหาวัตถุดิบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ผลิตไบโอแก๊สและบำบัดน้ำเสียรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการผลิตไบโอแก๊ส และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ระบบจ่ายแก๊สให้มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานในกระบวนการ 2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไบโอแก๊ส และบำบัดน้ำเสียประจ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1.ดำเนินการงานกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน 2.ดำเนินการงานสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม บ้านพักพนักงาน กรณีเจ็บป่วยพนักงานทั้งในและนอกงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ ฯลฯ 3.รั...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวันก่อนใช้งาน 2.ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวันตามที่กำหนด 3.ซ่อมแซมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม ให้เสร็จ โดยซ่อมแล้วเครื่องจักรมีประสิทธิภ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่าง ๆ 2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 3. จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอดคล้อง 4. จัดทำแผนการปฏิบัติตามความสอดคล้องของกฎหมาย ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 5. ตรวจสอบและตรวจติดตา...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
17 มิ.ย. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1. ร่วมวางแผนและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร/ยานยนต์ 2. ร่วมวางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับรระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องจักร/...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ