JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำสาขา อ.หนองหิน จ.เลยรับสมัครด่วน !
- ขายรถ ,รับงวด เข้าสัญญาซื้อขาย,ลงค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย - ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์ - ดูแลรับผิดชอบงานขาย - งานสต๊อกรถ จัดร้าน - จัดรถตรงตามความต้องการของสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขาย ประจำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น..ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์ - ดูแลรับผิดชอบงานขายและการเงิน - งานสต็อกรถ จัดร้าน - รับงวด เข้าสัญญาซื้อขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + คอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานติดตาม (รถจัดส่ง) ประจำสำนักงานใหญ่
- จัดส่งรถ ตามพื้นที่ใกล้เคียงตามใบงาน - ดูแลรักษารถใช้งานให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขับรถจัดส่ง ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- จัดส่งรถ ตามพื้นที่ใกล้เคียงตามใบงาน - ดูแลรักษารถใช้งานให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าเที่ยว
26 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่
- วางแผน ควบคุมการทำงาน ของนิติกร,พนักงานเร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อให้ เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ภายในองค์กร และลูกค้าที่ประสบปัญหาในการชำระงวด - ติดต่อประสานงานกับหน่วย...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . พนักงานการตลาดภาคสนาม ประจำโซน จ.ขอนแก่น/จ.ชัยภูมิ/จ.เลย
- วิ่งรถโฆษณา แจกใบปลิว - ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางร้าน - สำรวจตลาด และพิจารณาคู่แข่ง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
- บริหารจัดการสาขา เพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคง ไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ - บริหารจัดการเรื่องการเงิน งดสดย...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าคำแหน่ง+ค่าฝีมือ+ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
9 . พนักการเงิน ประจำสาขา หน้าม.ราชภัฎเลย..ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- ขายรถ รับงวด เข้าสัญญาซื้อ-ขาย ลงค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย - ให้คำปรึกษาลูกค้า เรื่องรถจักรยานยนต์ - ดูแลรับผิดชอบงานขาย - งานสต๊อกรถ จัดร้าน - จัดรถตรงตามความต้องการของสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบห...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
10 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ประจำโซน จ.ขอนแก่น
- ติดตามหนี้ ลูกหนี้โดยรถจักรยานยนต์ตามเขตโดยแบ่งการติดตามหนี้เป็นพื้นที่ จ.ขอนแก่น - ศึกษาหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อจัดลำดับในการติดตามหนี้จากทุกช่องทาง เช่น ทำการส่งจดหมายเตือนให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง (...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน 350 บาท/วัน +ค่าคอมมิชชั่น (ผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือน)
26 มิ.ย. 62
11 . พนักงานการตลาด (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- วิ่งรถโฆษณา แจกใบปลิว ทำกิจกรรมทางการตลาด - วิ่งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของทางร้าน - สำรวจตลาดและพิจารณาคู่แข่ง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน 335 บาท/วัน
26 มิ.ย. 62
12 . ช่างบริการ ประจำ สาขา ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
- ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ - ให้บริการลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
13 . พนักงานขาย ประจำสาขา อ.นากลาง..ด่วนมาก
- ขายรถ รับงวด เข้าสัญญาซื้อ-ขาย - ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์ - งานสต๊อกรถ จัดร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าทีมการตลาด รับสมัครด่วน !
- สำรวจพื้นที่การตลาดภายนอก พื้นที่จัดงาน - จัดกิจกรรมภายนอก ภายใน - วิ่งรถโฆษณา ตามพื้นที่สาขาและนอกสาขา - กระตุ้นยอดขายภายนอก - ประสานงานภายในส่วนงานราชการ - จัดกิจกรรมการตลาด ออกบูธต่างอำเภอ ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
15 . ช่างบริการ ประจำสาขา คับเฮ้าส์(ตลาดตองแปด) อ.เมือง จ.ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ -ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า -ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ค่าคอมฯ
26 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.แก้งคร้อ...ด่วนมาก
-บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ - บริหารจัดการเรื่องการเงิน เงินสดย่อยในร้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอมฯ
26 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.เมืองเลย จ.เลยรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ตามเป้าที่ บริษัท กำหนด - บริหารจัดการเรื่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอมฯ
26 มิ.ย. 62
18 . พนักงานการเงิน ประจำสาขา ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภูรับสมัครด่วน !
- ขายรถจักรยานยนต์ - จัดรถหน้าร้าน ออกพื้นที่จัดกิจกรรม ออกบูธต่างพื้นที่ - เช็คสต๊อก อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ที่นำไปจัดกิจกรรม และออกบูธ - รับงวดเข้าสัญญาซื้อ-ขาย เอกสารเงินสดย่อย - เคลียร์เอกสารสัญญา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + คอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
19 . นิติกร ประจำโซน จังหวัดหนองบัวลำภูรับสมัครด่วน !
-การรับมอบอำนาจในการดำเนินคดี -การเร่งรัดหนี้สิน ,ยื่นฟ้องในชั้นศาล -การบังคับคดี ,ติดตามหนี้ -ประสานงานกับหน่วยงานราชการ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+ประสบการณ์+ค่าฝีมือ+ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
20 . Graphic Design Officerรับสมัครด่วน !
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างสรรค์ สื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด -จัดทำ Art Work งานต่างๆ -ออกแบบงานด้านกราฟฟิค อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ