JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลทางบัญชี ทั้งด้านรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวกับโครงการ 2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการในระบบบัญชี 3. จัดทำเอกสารสำหรับรายการปร...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำป...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
3 . ผู้ควบคุมงานSupervisor (ระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล)ประจำโครการ เพลินจิต
1.ควบคุม ดูแลการดำเนินงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงานและรายละเอียดของโครงการ 2.ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้างานติดตั้งเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผนงานหลักของโครงการ 3.มอบหมายงานและควบคุมโฟร์แมนให้ดูแลงาน...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
4 . Commercial Officer / Engineer
1. ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของโครงการ 2. ประเมินความเสี่ยงของโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ 3. จัดทำ Cash Flow Report 4. จัดทำ Report เพื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ 5. จัดทำสัญญาทางธุรกิจของบริษัท ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจาก Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการตั้งหนี้ 3. บันทึกทำค่าใช้จ่าย, การเบิกจ่ายทั้งหมดของบริษัท โดยตรวจสอบให้ตรงกับเอกสารประกอบการจ่าย 4. บันทึกตัดรับ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17 พ.ค. 62
6 . โฟร์แมน (ระบบประปา) ประจำโครงการ เพลินจิต
1.ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ (ระบบไฟฟ้า)ให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง 3.ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
7 . Project Engineer (ME) – Base in Yangon, Myanmarรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 3. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี 4. ร่วมประชุมกับเจ้าข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
8 . วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม (งานแบบ)
1. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 3. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี 4. ร่วมประชุมกับเจ้าข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
9 . วิศวกรเขียนแบบ (BIM Engineer) สาขาไฟฟ้า-เครื่องกล
1. ใช้แปรแกรม REVIT ขึ้น Model โครงสร้างของอาคารตาม Architectural Drawings 2. ใช้แปรแกรม REVIT สร้าง Model งานระบบตาม Design Drawings 3. ใช้โปรแกรม REVIT ถอดจำนวนอุปกรณ์ต่างๆในโมเดลที่สร้างขึ้นมา 4...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
10 . วิศวกรถอดแบบประมาณราคา (QS Engineer)
- ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ในการประเมินราคา - ติดต่อ Supplier เพื่อขอและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงตามข้อ กำหนดและราคาที่เหมาะสม - คำนวณต้นทุนระบบทั้งโครงการใ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
11 . วิศวกรงานขาย (Sales Engineer)
1. ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น กล้อง CCTV, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS), อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ งานขาย Data Center products และ Precision air (เฉพ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
12 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำโครงการเขตบางกอกน้อย-วังหลัง)
1.ตรวจดูการทำงานของระบบตามกำหนด 2.รักษาความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 3.เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ตามตารางที่กำหนด 5.ทำรายงานผลการซ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
13 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman AC-SN) ประจำโครงการกรุงเทพฯ รับสมัครด่วน !
• ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ • เขียนแบบเอกสารอื่นๆ ประกอบโครงการ • จัดเขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด • เคลียร์แบบงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
14 . จป. วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (ประจำ จ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง)
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับกองตรวจความปลอดภัย 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัย

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
17 พ.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ