JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Engineering
1. Assist in the implementation of all new model/ product development and current modified products including tracking and follow up 2. Collaborate between Sales, Production, Purchasing Department t...

แม แม อินดัสเตรียล จำกัด Mae Mae Industrial Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 or more (based on experience) with OT
11 มิ.ย. 62
2 . Warehouse Leader
1. จัดการและรับผิดชอบระดับสต็อควัสดุโดยตรงรวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดของคลังสินค้าพร้อมใช้งานทั้งแบบฮาร์ดฟอร์มและแบบดิจิทัลพร้อมสำหรับการตรวจสอบ 3. บังคับใช้แ...

แม แม อินดัสเตรียล จำกัด Mae Mae Industrial Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 หรือมากกว่า (ตามประสบการณ์)
11 มิ.ย. 62
3 . Artwork Designer
1.เตรียมไฟล์งาน artwork ตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3.ออกแบบ artwork สำหรับทำแผ่น plate 4.เตรียมแบบ Diecut สำหรับผลิตงาน 5.ทบทวนเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพ...

แม แม อินดัสเตรียล จำกัด Mae Mae Industrial Co., Ltd.
บางปู แฟคทอรี่แลนด์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 หรือมากกว่า (ตามประสบการณ์)
11 มิ.ย. 62
4 . Production Manager
รับผิดชอบสายการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ 1.การจัดการ:รับผิดชอบกระบวนการผลิตและผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2.ประสิทธิภาพ:เพิ่มกำลังการผลิตกับความยืดหยุ่นในการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม...

แม แม อินดัสเตรียล จำกัด Mae Mae Industrial Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 หรือมากกว่า(ตามประสบการณ์)
11 มิ.ย. 62
5 . IT Help Desk
1.ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 2.ดูแลรักษาประสิทธิภาพประจำวันของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายในบริษัท 3.ติดตั้งซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 4.ดู...

แม แม อินดัสเตรียล จำกัด Mae Mae Industrial Co., Ltd.
บางปู แฟคทอรี่แลนด์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 หรือมากกว่า(ตามทักษะ)
11 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ