JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager
1.บริหารโครงการ 2.จัดทำ Proposal สำหรับนำเสนองานต่างๆ 3.วางแผนทำงานโครงการร่วมกับทีมขาย/ติดตั้ง/จัดซื้อ 4.จัดทำงบประมาณที่ต้องใช้บริหารโครงการ 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
2 . ช่างติดตั้ง (อุปกรณ์อิเล็ครทอนิค)
-ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค (เครื่องเสียงรถยนต์, เครื่องเสียงบ้าน, กล้องวงจรปิด, ระบบ GPS,ระบบความปลอดภัย)

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายตลาด
1.วางแผน จัดการระบบ ควบคุม การทำงานด้านการตลาด 2.วางแผน กำกับ ดูแล ติดตาม การตลาด ทั้ง Offline / Online 3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เครื่องมือทางการตลาด ที่จะนำมาใช้ในแผนพร้อมแนวทางการนำเสนอ 4.วิเคราะห...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
4 . iOS&Android Developerรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งาน iOS/Addroid 2.ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงระบบ 3.วิเคราะห์ ศึกษา การพัฒนาระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา 4.ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒน...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขาย (ภาคใต้/ภาคอีสาน/ภาคเหนือ)
1.รับนโยบาย ปฏิบัติงาน ดูแลเข้าพบลูกค้ารายเก่าและเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ในเขตพื้นที่ 2.หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าของบริษัท 3.ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4.ดูแลบริการหลังการขายและสร...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ