JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
1. ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำเอกสารและรับออเดอร์ต่างลูกค้า 3. ทำตาราง และวางแผนการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 4. อัพเดทข้อมูลและอัทเดทข้อมูลด้านออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแล...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
2 . เลขานุการ
1.ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก 2.เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนรู้และสามารถ อัดสำเนาเอกสารได้ 3.รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานและร่างสุนทรพจน์ พิมพ์ร่างเอกสา...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
3 . Sale AE (ประจำบ.วอร์ก้าคอมเมอร์เชียล จรัญ 13 )
1. ขายสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท 2. ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ 3. อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบสื่อโฆษณ และบรรจุภัณฑ์ Brochure Advertising 2.ถ่ายภาพและ VDO 3.งานออกแบบด้านกราฟฟิคต่างๆของบริษัท 4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการโลจิสติกส์ Transport Manager(ส่งสินค้าทั่วประเทศ)
1.วางแผนงานในแผนกที่รับผิดชอบทั้งหมด 2.วางนโยบายการบริหารให้กับเจ้าหน้าที่ในทีมที่รับผิดชอบ 3.ควบคุมต้นทุน และวางแผนการทำ Business plan และ Budget ประจำปี 4.กำหนด KPI ภายในแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับกา...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ GPS/ช่างประเมินคุณภาพรถ
มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงรถขนส่ง

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
7 . Commis I
1. เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมงานขายอาหารตามสั่ง 2. ควบคุมการบวนการต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ควบคุมความสะอาดครัว ตู้เย็น หรือภายในห้องครัวทั้งหมด 4. สามารถผัดหน้าเตาได้

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขายทั่วประเทศรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานตามบริษัทฯ ต่างๆ เพื่อกระจายสินค้า 2. ติดต่อประสานงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อกระจายพื้นที่ขาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
3อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
9 . กุ๊กอาหารไทยและญี่ปุ่น (Commiss 1)
- เป็นลูกมือเชฟในการทำอาหาร - จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่โรงแรมราชาเรสซิเดนซ์ ศรีราชา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
10 . ช่างประจำอาคาร (ประจำที่ โรงแรมราชาเรสซิเดนซ์ อ.ศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทุกประเภทภายในสถานที่ทำงาน - ตรวจสอบความผิดปกติของเเครืองมือเครื่องใช้ทุกประภท - จัดทำระบบเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบ และทำการซ่อมบำรุง - ตรวจสอบสิ่งอำนวยค...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
11 . ผุ้จัดการบัญชี/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำต้นทุนของบริษัทฯ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีประจำเดือน 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
12 . ฝ่ายขาย Modern Trade
1.ขายและแนะนำสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ 2.ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต ข้าวสารเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดแผนงานการประกันคุณภาพ ดูแลตรวจสอบและติดตามคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายใน และภายนอกบริษัทฯเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 3.วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
14 . Sale&Marketing Managerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายและการตลาด วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กลยุทธทางการตลาด ออกตลาดภาคสนามได้ - จัดทำข้อมูล KPI ของแผนก - ออกสำรวจตลาดทั่วประเทศ และตรวจติดตามการทำงานของพนักงานทีมบูธ

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. สรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายเก่าและรายใหม่ สืบราคาและหาข้อมูลสินค้าในการสั่งซื้อ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและคุณภาพของ Suppliers ที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน 2. จัดทำใบตารางเปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองราคาและเ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ